PRISER

VAD KOSTAR EN BEGRAVNING I STOCKHOLM ?

KAN EN BEGRAVNING

VARIERA I KOSTNAD?

Prismässigt är det vissa kostnader som i regel alltid uppstår vid en begravning.

Exempelvis vissa transporter och servicetjänster som måste utföras. Det finns däremot många val som påverkar begravningens slutkostnad. Exempelvis om man vill ha en dödsannons, en minnesstund efter begravningen, musiker som sjunger eller spelar, tryckta programkort vid ceremonin eller blomsterarrangemang av olika utföranden.

VÅRA ARVODEN ÄR ALLTID FASTA

MED EN ÖPPEN PRISLISTA

Efter att vi tillsammans gått igenom era önskemål lämnar vi alltid en skriftlig dokumentation med en preliminär prisuppgift där våra arvoden alltid är fasta, utan dolda kostnader. Då kan ni i lugn och ro gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Känner ni att ni skulle vilja ändra någonting går det alltid bra. Vi påbörjar ingenting innan ni godkänt vår skriftliga sammanställning. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Högalidskyrkan

PRISEXEMPEL PÅ BEGRAVNINGAR

Nedan finner ni några begravningsexempel för att skapa en överblick över hur en begravning och dess kostnader kan vara. Nedan finner ni också vår fullständiga prislista.

Begravning utan ceremoni

fr. 5995 kr

- Kremationskista

- Kistläggning och omhändertagande

- Transport från bårhus till krematoriet

- Askkärl för minneslund

- Begravningsbyråns fasta arvode

Planera begravning Södermalm

En enklare begravning

fr. 14 185 kr

- Spånfiberkista för bårtäcke

- Kistläggning och omhändertagande

- Transport från bårhus till ceremoni

- Askkärl för minneslund

- Begravningsbyråns fasta arvode

Planera begravning Södermalm

Kyrklig begravning

fr. 17 590 kr

- Kista Ängsro - massiv furu

- Kistläggning och omhändertagande

- Transport från bårhus till kyrka

- Representant vid begravningen

- Minnesalbum med blomhälsningar

- Askkärl för minneslund

- Begravningsbyråns fasta arvode

Begravning Högalidskyrkan

Begravningsbyrå Stockholm, Begravningsbyrå Södermalm, Direktkremation Stockholm, Borgerlig begravning Stockholm, Södermalm, Begravning Högalidskyrkan, Begravning Sofia kyrka, Begravningsbyrå Högalid, Svenska kyrkan stockholm

© Copyright - Högalids Begravningsbyrå 2017